Ateliér dušetvorby Kvark, z.s.

Naším cílem je podpora, rozvoj, prezentace a propagace expresivní tvorby lidí se zkušeností s psychologickou, speciálně-pedagogickou, psychoterapeutickou nebo psychiatrickou péčí. 

 • Podporujeme neverbální vyjadřovací schopnosti a rozvoj expresivní tvorby
 • Podporujeme komunitní setkávání dospělých s psychologickou,  psychoterapeutickou nebo psychiatrickou péčí.
 • Pořádáme arteterapeutické skupiny zaměřené na rozvoj poznávání sebe sama.
 • Se souhlasem výtvarníka spolupracujeme s jeho psychologem, psychiatrem, psychoterapeutem.
 • Podporujeme dialogický a multidisciplinární přístup, umíme komunikovat se sociálními službami, podporující komunitou, rodinou.
 • Pořádáme kurz akreditovaný pro MPSV – Kreativní výtvarné techniky pro relaxaci a sebemotivaci (A2018/0377-SP/PC)
 • Pořádáme výstavy a komunitní setkání.
 • Nabízíme základy psychohygieny, relaxace a psychoedukace.

 Nabízíme

 •  pravidelné odborné výtvarné a arteterapeutické vedení klientů v rámci skupin i individuálně. Klienti jsou empaticky vedeni také k rozšíření škály výtvarných technik (např. kresba, malba akrylovými i olejovými barvami, prostorová instalace, koláž, tvorba z papermaché, lihové inkousty, práce s hlínou).
 • podporu vyjadřování v tématech, které si určí klient sám nebo na doporučení svého ošetřujícího lékaře, umíme pracovat týmově.
 • garantujeme podpůrné terapeutické postupy zkušených arteterapeutů pro různé cílové skupiny v souladu s doporučeními České arteterapeutické asociace
 • odbornou archivaci prací klienta